شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۷

دختر پرتقالی

رویای غیر ممکن ها نام مخصوصی دارد که به آن امیـد می گوییم.

حس میکنم شوخی و فریبی در کار است زیرا اول کسی می آید و می گوید: بفرما ! تمام دنیا مال توست و می توانی در آن جست و خیز کنی . .. ای هم وسایل سرگرمی و ان هم مدرسه ای که از پاییز شروع می شود و در آن می توانی به بازی دروغ سیزده بپردازی و بعد ناگهان دوباره همه دنیا را از من می گیرند. حس میکنم همه مرا تنها گذاشته اند و دیگر هیچ تکیه گاهی ندارم و هیچ چیز نمی تواند نجاتم بدهد. نه تها همه دنیا و همه کس و همه چیز را از دست می دهم بلکه خودم را نیز از دست خواهم داد..

دخترپرتقالی / یوستین گاردر

دختر پرتقالی را چند ماه پیش خریدم ، همان وقتهایی که هنوز مزه ء داستان فروش زیر زبانم تازه بود ( تازه هست) ، اما هر بار بازش کردم چند صفحه ای بیتشر جلو نرفت ، البته مادر خواند کلی هم خوشش آمد ، اما اگر از من بپرسید میگویم ضعیفترین کتابی از که از گاردر هست!

3 comments | Permalink

نظرات: 3

horaaaaaaaaaaaaa...movafagh be gozashtane comment shodaaaam belakha

By Blogger Unknown, at ۵:۴۳ بعدازظهر

یعنی می خوای بگی منتفد ادبی شدی؟بخواب معامله که پتو یخ کرد!!!مرتیکه بی سواد و متظاهر....
همچین می گه "از من بپرسید میگویم ضعیفترین کتابی از که از گاردر هست!"
مرتیکه کی از تو پرسید؟
جریان ما سه نفر رو کجا می برید

By Anonymous ناشناس, at ۳:۰۰ قبل‌ازظهر

وبلاگ ساتگین تغییر آدرس داده است به: satgean.net

By Anonymous ناشناس, at ۸:۱۱ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007