جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۸۷

وقتی از خودت متنفر باشی مگر جایی هم برای دوست داشتن کسی می ماند؟

8 comments | Permalink

نظرات: 8

دهه! از تو بعیده ها!

By Blogger macin, at ۱۱:۱۲ بعدازظهر

اولش آره اما کم کم نه دیگه.

By Anonymous ناشناس, at ۱:۳۹ قبل‌ازظهر

وقتی به ته ته دلم رجوع میکنم میبینم هنوز خودم دوست دارم و کار به انزجار و نفرت هنوز نکشیده .
پس یک نفس عمیق میکشم و میگم آیدین !آیدین !

هنوز می تونی امیدورا باشی که من یک روز بیام عاشقت بشم !
: دی

By Anonymous ناشناس, at ۱:۱۱ بعدازظهر

میگم ها ایدین اگه این کبری خانم دوست دختر جدیدت و فکر مکین یهو میاد تیر تپرت میکنه.
ته اون کامنت حذف کن.

By Anonymous ناشناس, at ۱:۱۲ بعدازظهر

سیدوجان! تو نگران تیرتپران کبری نباش. ثواب عشق سیدها حتما زیادتر از کبری ها است. دنیا را آتشفشان کن!

By Anonymous ناشناس, at ۱:۱۲ قبل‌ازظهر

میگم کبری آدرس نداری یعنی؟!

By Blogger صورتکِ خیالی, at ۳:۴۰ قبل‌ازظهر

صورتی خیاری!هنوز بی خانمان نشده ام که آدرس نداشته باشم!یعنی؟!

By Anonymous ناشناس, at ۱:۴۷ بعدازظهر

حالا کی از خودش متنفر شده اول اینو مشخص کن.
توی پرانتز:
چون من میدونم که تو منو حداقل دوست داری بنا بر این اونی که از خودش متنفر شده تو نیستی. بنابراین باید ببینیم اون کیه و بعد که فهمیدیم کیه ببینیم که آیا جدی جدی مهمه که اون آدم چون از خودش متنفره نمی تونه آدم های دیگه رو دوست داشته باشه یا نه.
به اینجا که می رسیم نفس عمیقی می کشیم و فکر می کنیم که مرحله ی بعدی چه می تواند باشد.
یا انقدر ها مهم نیست که کسی منجمله خودش را دوست داشته باشد و یا مهم هست. اگر مهم بود باید نقشه ای بکشیم که تنفرآن آدم را نسبت به خودش کم کنیم که بعد بر مبنای آن بتوان امید داشت که بتواند دیگران را هم دوست بدارد.
من فکر می کنم این فکر خوبی است.
بنا بر این لطفن بگو که آن آدم کیست!
:)

By Anonymous ناشناس, at ۱۱:۲۰ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007