یکشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۸

خوشبختی

خوش بختی عبارت است از کنترل لحظه به لحظه خود آگاه.
انسانی که کنترل و اختیار خودش رو نداشته باشد همیشه کوشش میکند دیگران را در اختیار و کنترل بگیرد.
.
کنفرانس خوشبختی : دکترهلاکویی.

چقدر این تعریف به واقعیت نزدیکه ، ساعتهای متمادی روش فکر کرده ام و معیارهای ذهنی خودم رو باش تطبیق دادم .
من چقدر به کنترل خودم نزدیکم؟
خ ی ل ی کم ، ولی این مهم نیست!
حداقل از نیمه دوم سال گذشته من در مسیر کنترل خود آگاه خودم قرار گرفته ام ، هرچند جاده ای رو میبینم که انتهاش هنوز نامشخصه اما در مسیر خوشبختی طی طریق کردن خوبه ، خیلی خوبه و خوشحالم از این.

4 comments | Permalink

شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

سال نو مبارک

سال نو شده
چقدر زود ، چقدر سخت

سال نو شده و تو چند ساعت قبل از تحویل سال رسیده ای به خانه ، به خودت وعده داده بودی که حتما اتاق تو را هم خانه تکانی کرده اند ، اما نه خبری نیست ، دلت می خواهد قبل از تحویل سال تمیزش کنی اما خسته ای ، چند ساعتی میخوابی و نتیجه اش می شود مشکل همیشگی مثل فیل خوابیدن ، صدای زنگ را نشنیده ای ، دیرتر بیدار شده ای ، دوش میگیری با عجله ، اصلاح میکنی و به جای زخم کوچک اما دردناک اصلاح هول هولکی کرم میمالی و همزمان لباس عوض میکنی و میدوی بالا
اما زمان که منتظر تو نمی ماند،
سال تحویل شده
دمغ لم می دهی جلوی تلویزیون و به این فکر میکنی که واقعا
سال نو شده
چقدر زود ، چقدر سخت


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007