جمعه، تیر ۲۲، ۱۳۸۶

چند روزه وقتی دم پنجره سیگار می کشم، وسطای سیگار که می رسم، شروع می کنم به محاسبه ی فاصله تا اون پایین. یکی هم از سر دلسوزی داد می زنه که سیگار نکش، هزار و یک درد و مرض می گیری(+)

21 comments | Permalink

دوشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۶

روشنفکر

موریرا سزار گفت همه ء روشنفکرها خطرناکند ، ضعیف ، احساساتی و قادر به اینکه بدترین کارهایشان را با بهترین فکرها توجیه کنند ، مملکت به اینها احتیاج دارد اما باید مثل حیواناتی که قابل اعتماد نیستند مواظبشان بود!

جنگ آخر الزمان / یوسا

8 comments | Permalink

جمعه، تیر ۱۵، ۱۳۸۶

ماهی کوچولوی توی تنگ شیشه ای دلتم ، نزار دلت بشکنه که من می میرم!

8 comments | Permalink

پنجشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۶

توکای مقدس

من فکر میکردم طرف آدم حسابی است ، از روز اول لینکش را اضافه کرده بودم و می خواندم ،خوب حالا چیزهایی که نوشته بودیم در این باب را حذف کردیم و به خودمان گفتیم مرتیکه دو روز است حرص میخوری خب لینکش را حذف کن و دیگر نخوان تا حرص نخوری ، خلاصه ذات اقدسمان همین کار را هم کرد ، البته شما خواننده ء عزیزاز من نخواهید که بگویم در مورد که حرف میزنم ، متاسفانه نمی توانم اسمش را ببرم ، پر رو می شود!

3 comments | Permalink

چهارشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۶

به بالاترین سطح در دانش فیلترینگ رسیده ایم ، ایول ایول!

وی خاطرنشان کرد : در اینجا ما مرحله سنجشی داریم که طی آن لینک های داده شده به سایت های فیلتر شده را بررسی می کنیم که این کار هم از سوی ربات صورت می گیرد. وقتی سایتی مریض باشد به سایت های مشابه خود لینک می دهد و ربات بعد از خواندن این لینک ها سایت را مسدود می کند(+)
حالا بین خودمون باشه ، داش پرویز جون ، اول میگی هر کی لینک بده به سایتهای فیلتر شده مریضه بعدش میگی:
اگر می خواهید به سایتی که قبلا فیلتر شده است لینک بدهید آدرس صفحه مورد نظر را بعد از اسلش ( / ) قرار دهید.
!!!
خیلی باحالی مامورِ معذور!

0 comments | Permalink

دوشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۶

End of 100 Pand e Amo Obide Manavi

81- توبه كار مشويد تا مفلوك و بخت كور و گرانجان مشويد.

82- حج مكنيد تا حرص بر مزاج شما غلبه نكند و بي ايمان و بي مروت نگرديد.

83- راه خانه معشوق به مردم منمائيد.

84- زنان را تنها مگائيد كه زن تنها گائيدن كار محتشمان باشد.

85- از ديوثي عار مداريد تا روز بي غم و شب بي فكرتوانيد زيست.

86- شراب فروشان و بنگ فروشان را دل به دست آريد تا از عيش ايمن باشيد.(خیلی مهم ، کنکوری صددر صد)

87- در ماه رمضان شراب در برابر مردم مخوريد تا منكر شما نشوند.

88- گواهي كوران در ماه رمضان قبول مكنيد اگر چه بركوهي بلند باشد.

89- از جولاهه و حجام وكفشگر چون مسلمان باشند جزيه مطلبيد.

90- در راستي و وفا داري مبالغه مكنيد تا به قولنج و ديگر امراض مبتلا نشويد.

91- بر بنگ صباحي و شراب صبوحي ملازمت واجب شمريد تا دولت روي به شما آرد كه فسق در
همه جا يمني عظيم دارد.

92- شيخ زادگان را به هر وسيله كه باشد بگائيد تا حج اكبر كرده باشيد.

93- در شرابخانه و قمارخانه و مجلس كنكان و مطربان خود را به جوانمردي مشهور مكنيد تا روي هر
چيز به شما نكنند.

94- جاي خود را بر گدازادگان و غلامزادگان و روستا زادگان عرض مكنيد.

95- از منت خويشان و سفره خسيسان وگره پيشاني خدمتكاران و ناسازگاري بپرهیزید

96- به هر حال از مرگ بپرهيزيد كه از قديم مرگ را مكروه داشته اند.

97- خود را تا ضرورت نباشد در چاه ميفكنيد تا سر و پاي مجروح نشود.

98- كلمات شيخان و بنگيان در گوش مگيريد كه گفته اند:
هر معرفتي كه مردي بنگي گويد
بر كير خري نويس و در كونش كن

99- تخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقيه و شيخ و مقرب سلطان باشند.

100-هزل خوار مداريد و هزالان را به چشم حقارت منگريد

زنهار كه اين كلمات به سمع رضا در گوش گيريد كه كلام بزرگان است و بدان كار بنديد. اينست آنچه ما دانسته ايم، از استادان بزرگان به ما رسيده و در كتاب ها خوانده و از سيرت بزرگان به چشم خويش مشاهده كرد ه ايم، (حسبه الله) در اين مختصر ياد كرديم تا مستعدان از آن بهره ور گردند. نصيحت نيكبختان ياد گيرندبزرگان پند درويشان پذيرند حق سبحانه و تعالي در خير و سعادت و امن و
ستقامت به روي همگنان گشاده گرداناد.

6 comments | Permalink

یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

عمو عبید معنوی - 3

61-هر دغا كه بتوانند در نرد و قمار بكنيد تا مقامر تمام گفته شويد و اگرحريف سخت شود، سوگند سه طلاق بخوريد كه سوگند در قمار شرعي نيست.

62- پس از اتمام كار زر به كنك و قحبه مدهيد تا آخر انكار نكند و ماجرا دراز نكشد.

63- مردم بسيار گوي و سخن چين و سفله و مست و مطربان ناخوش آواز زله بند كه ترانه هاي مكرر
گويند در مجلس مگذاريد.

64- از مجلس عربده بگريزيد.
65- كنك و قحبه را در يكجا منشانيد.

66- نرد به نسيه مبازيد تا به هرزه مغز حريفان نبريد.

67- كنك را با احتياط به حجره بريد وحاضروقت باشيد تا به وقت بيرون آمدن از سلاح پارها چيزي ندزدد.

68- تا اسباب لوت و حلوا برابر چشم مهيا نشود خويش را به بنگ نزنيد.

69- مردمكان فضول و كساني كه بامداد روي ترش دارند ودر خمارفضيحت وملامت كنند كه تو دوش
شراب بد خورده اي و صراحي شكسته و زرو جامه بخشيده اي سرشان در كس خواهر زن نهيد تا ديگر
زحمت مردمان ندهند.

70- از جماع نو خطان بهره تمام حاصل كنيد كه اين نعمت در بهشت نيايد

71- شاهدان را به چرب زباني و خوش آمد گوئي از راه ببريد.

72- بر لب جوي و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد

73-بر لب جوي و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد.

74- با شيخان ونومالان و فالگيران ومرده شويان وكنگره زنان وشطرنج بازان و دولت خوردگان و بازماندگان خاندان هاي قديم و ديگر فلك زدگان صحبت مداريد.

75- راستي و انصاف و مسلماني از بازاريان مطلبيد.

76- سيلي ومالش از حريف كنده دريغ مداريد.
77- از تزوير قاضيان و شنقصه مغولان و عربده كنكان و حريفي آناني كه روزگاري گاییده باشيد و امروز

دعوي زبر دستي و قتالي و پهلواني كنند و زبان شاعران و مكر زنان وچشم حاسدان و كينه خويشان
ايمن باشيد.

78- از فرزندي كه فرمان نبرد و زن ناسازگار و خدمتكار حجت گير و چارپاي پير و كاهل و دوست بي
منفعت برخورداري طمع مداريد.

79- بر پاي منبر واعظان بي وضو تيز مدهيد كه علماي سلف جايز ندانسته اند.

80- جواني به از پيري، صحت به از بيماري، توانگري به از درويشي، غري به از قلتباني، مستي به از مخموري، هشياري به از ديوانگي دانيد


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007