جمعه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۸

اما در ایران امروز ، بندگانیم هنوز یا در بندان؟

درقسمتی از مقاله ء تذکره الاولیاء از مجموعه مقالات تجدد و تجددی ستیزی در ایران به قلم عباس میلانی آمده است :

" گبری از احمدپرسید ، حق تعالی چرا خلق را آفرید و چون آفرید چرا رزق داد و چرا میرانید و چرا برانگیزید. گفت بیافرید تا او را بنده باشد و رزق داد تا او را به رزاقی بشناسند و بمیرانید تا او را به قهاری بشناسند و زنده گردانید تا او را به قادری بشناسند.
به عبارت دیگر ، خلقت بنده و اضطراب گناه در او همه در خدمت شناخته شدن بزرگی و رحمانی خداست. بنده ابزاری ست در تحقق خواستهای خداوندی که شریکی برنمی تابد.
اگر به یاد بیاوریم که خداوند ملک و خداوند خانه هردو مانند خداوند آسمانها رفتار می کنند و دایره و سرشت قدرت (( خداوند )) در این سه عرصه ء الهی ، سیاسی و خانوادگی بازتاب یکدیگرند و همدیگر را تغذیه می کنند ، آنگاه به گمانم کام نخستین را در راه شناخت یکی از پیچیدگیهای اساسی تاریخ و فرهنگمان برداشته ایم .
از غیرت الهی تا غیرت سیاسی و غیرت مردانه فاصله ء چندانی نیست. "

2 comments | Permalink

سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

هوز هم کروبی

امروز به بهانه ء سرزدن به ستاد کروبی گشت مفصلی در شهر زدم ، نمیدانم از برکت حضور جناب موسوی بود یا نه که شهر یکپارچه در تسخیر موسوی است.
حتی پلاکاردی از سه نامزد دیگر به زور به چشم میخورد انگار نامزدهای دیگرامیدی به رقابت با موسوی در تبریز ندارند که اینگونه بی فروغ ظاهر شده اند. هرچه هست خبر خوبی حداقل برای من نیست ، هنوز نتوانسته ام بفهمم همه ء این سیل موسوی گویان چه فرقی بین او و احمدی نژاد پیدا کرده اند که ما از آن غافلیم؟!

4 comments | Permalink

یکشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۸

انتخاب ِ من : کروبی

چندان خوش ندارم به نوشتن از انتخابات در این قاب که بس خسته ام از فضای بداخلاق ! انتخاباتی میان وبلاگ نویسان ، از این همه مدعی ، از انها که گمان می کنند همه ء حقیقت پیش آنهاست ، ازآنهایی که کارشان هر لحظه محکوم کردن دیگران است .
از آنهایی که همه ء این چهار سال گذشته و مخصوصا این روزها همه ء بدبختی و زبونی و عقب ماندگیهای خود را ربط می دهند به همان برگه ء رای ناقابل و کم ارزش ِ من و تو.
به این کم ارزش گفتنم ایرادی نیست ، قبول ندارمتان اگر بگویید همین ورقه اساس دموکراسی است ، نه من باور نمیکنم !
این ورقه حداکثر ابزاریست ناچیز برای تعیین یکی از ارکان اساسی جامعه ء آزاد و پویا.
اما هنوز در جامعه ء ایران خیلی راه مانده تا این ورقه ء بتواند تاثیر گذار باشد، خیلی ...
گواه می خواهید ؟
برگردید سری بزنید به نوشته های این حوالی ، ببینید سیل این همه مدعی را که به سادگی نادیده میگیرند حق رای دادن و ندادن دیگران را!
به این حق انتخاب ، به اساسی ترین آرمان آزادی!
از آنها بپرسید در چهار سال گذشته خودشان چه کرده اند؟

چه انتظاری بیهوده ای است انتظار حرکت از جامعه ای که فرد فردش از حرکت بازایستاده اند و یا چشم به گذشته دارند یا به آینده ای دورررر؟

2 comments | Permalink

پنجشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۸

مرگ قسطی

ساعت ها در این حال بودم ...همه ء پیش از ظهر. چند ساعت بعد از ظهر هم ، همینطور از این نیمکت به آن نیمکت ، گاه به گاهی تکیه میدادم به دیوار... دیگر نمی توانستم راه بروم. نمی خواستم برگردم پیش گورلوژ...پدرو مادرم را ترجیح میدادم ... همانقدر دهشتناک بودند ... اما دست کم راهش نزدیکتر بود...جدا عجب وضعی است وقتی که تنها جاهایی که برای نفس کشیدن آدم مانده یکی از یکی هولناک تر شده ...

مرگ قسطی / لویی فردینان سلین

به تاریخ پست سفر به انتهای شب که نگاه کردم خودم هم تعجبم گرفت از این همه گذشته سریع زمان ، از این همه وقفه ای که افتاده سر قرار خواندن ِّ مرگ قسطی! و به قول رفیق فردینان " دوباره خواندمش و دلسردم کرد . قصه ام با گذشت زمان بهتر نشده بود . از کار تخیل بعد از چند سال فراموشی چیزی بیشتر از یک جشن از مد افتاده باقی نمی ماند " .

1 comments | Permalink

شنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۸

برمیگردیم !

وبلاگ نوشتن فرق چندانی با اعتیاد ندارد ، تعطیلی برمیدارد و ترک نه ، چاره هر دو هم بوی کافوری است که گویند حق است.


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

ژانویهٔ 2003
آوریل 2003
مهٔ 2003
ژوئن 2003
ژوئیهٔ 2003
اوت 2003
سپتامبر 2003
اکتبر 2003
دسامبر 2003
ژانویهٔ 2004
مارس 2004
ژوئن 2004
سپتامبر 2004
اکتبر 2004
نوامبر 2004
دسامبر 2004
ژانویهٔ 2005
فوریهٔ 2005
مارس 2005
آوریل 2005
مهٔ 2005
ژوئن 2005
ژوئیهٔ 2005
اوت 2005
سپتامبر 2005
اکتبر 2005
نوامبر 2005
دسامبر 2005
ژانویهٔ 2006
فوریهٔ 2006
مارس 2006
آوریل 2006
مهٔ 2006
ژوئن 2006
ژوئیهٔ 2006
اوت 2006
سپتامبر 2006
اکتبر 2006
نوامبر 2006
دسامبر 2006
ژانویهٔ 2007
فوریهٔ 2007
مارس 2007
آوریل 2007
مهٔ 2007
ژوئن 2007